Bezbolestné ošetrenie

Priorita našej ambulancie je, že každé ošetrenie je u nás bezbolestné a nielen to, ale aj samotné podávanie anestézy nie je bolestivé. To všetko sa deje vďaka moderným anestetikám, aplikátorom a ohľaduplnému aplikovaniu.

Dentálna hygiena

Výchova a vzdelávanie pacienta 

Našou snahou je vychovávať našich pacientov v oblasti orálneho zdravia už od útleho detstva, vytvárať u nich náviky v oblasti správnej výživy, zubnej hygieny a pravidelných prehliadok.

 • Výchova mamičiek už počas tehotenstva
 • Vytváranie hygienických návykov od detstva
 • Vysvetlenie príčin zubného kazu
 • Zdokonaľovanie techniky čistenia zubov
 • Vytvorenie návyku pravidelných prehliadok
 • Výchova v oblasti zdravej výživy

Zdravé prostredie

Zdravé prostredie v ústnej dutine je veľmi dôležitá súčasť celkového zdravia. Často sa však stretávame s ochorením parodontu – teda mäkkých zubných tkanív – a to s krvácaním a so zápalmi ďasien, ktoré vedú k vzniku parodontitíd. Krvácanie je prvým príznakom a upozorní nás, že niečo nie je v poriadku.

Poskytujeme:

 • odstránenie mäkkých zubných povlakov
 • odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
 • profylaktická inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí a dospelých
 • ošetrenie parodontálneho vačku
 • lokálna fluoridácia zubov
 • pečatenie fisúr – zaliatie rýh fluoridovým lakom ako prevencia zubného kazu
 • airflow na odstránenie povlakov a potravinových škvŕn zo zubných povrchov, fajčiarskych povlakov
 • poskytovanie rád o vhodnom stravovaní v profylaxii zubného kazu
 • inštruktáž v používaní vhodných pomôcok ústnej hygieny
 • kefky, medzizubné kefky, pasty, ústne vody, zubné nite, superflos

Laser v dentálnej hygiene

Poskytujeme:

 • Dezinfekcia a čistenie parod. vačkov
 • Biostimulácia mäkkých tkanív
 • Ošetrenie zápalu ďasien

Preventívna stomatológia

Stomatologická prevencia je zameraná na predchádzanie vzniku chorôb chrupu a dutiny ústnej a ich následkov a uplatňuje sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni. V detskom veku zahrňuje predovšetkým prevenciu zubného kazu, prevenciu ortodontických anomálií, prevenciu ochorení parodontu.

Najväčšiu pozornosť venuje prevencii zubného kazu.

Poskytujeme:

 • vstupné prehliadky
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • preventívne röntgenové snímkovanie
 • konzultácie
 • program dentálnej hygieny
 • fluoridácia zubov
 • pečatenie fisúr

Siroinspect

Špeciálna diagnostická lampa na detekciu kazu počas preparácie.

Microlux 2

Špeciálna diagnostická lampa na detekciu prasklín, či skrytých kazov ťažko rozoznateľných voľným okom.

3D Konzultácia pri vstupnom vyšetrení

 • 3D Konzultácia
 • 3D Inštruktáž konkrétneho problému
 • 3D animované videá na vysvetlenie a porozumenie situácie
 • 3D ukážka konečného výsledku

Estetická stomatológia

Plombovanie

Plombovanie je ošetrenie kazov výplňami. U nás používame 2 druhy výplní. Biele(fotokompozitné a skloionomérne) a strieborné (amalgámové). Ich výber závisí od viacerých faktorov (veľkosť, lokalizácia kavity, želanie pacienta, atď…)

Nová generácia bielych keramických výplní

 • Vysoká estetika takmer nerozlíšiteľná od zuba
 • Vysoká odolnosť
 • Dlhodobá životnosť
 • Bez alergií a toxicity
 • Biokompatibliné

Endodoncia

Jedná sa o vyplnenie koreňových kanálikov modernými plniacimi technikami. Ide o absolútne bezbolestný výkon, po ktorom sa zachováva plne funkčný zub v ústnej dutine. Časy keď pre bolesť zubov sa muselo pristúpiť k extrakcii (vytiahnutiu) daného zuba sú už dávno preč.

Bielenie zubov laserom

 • Najmodernejšie bielenie na trhu
 • Rýchle a bezpečné
 • Výraznejší bieliaci efekt oproti všetkým bieliacim lampám
 • Šetrnejšie voči zubom
 • Výsledok dlhšie vydrží

Bielenie zubov
Nádherne biele zuby sú synonymom zdravia, krásy a úspechu. S plynutím času ako človek starne, mení sa aj minerálna štruktúra zubu, sklovina sa stáva menej priepustná, farebnosť vniká hlboko do zuba a zub opticky tmavne. Zub môže tmavnúť aj vplyvom bakteriálnych pigmentov, farbív v strave, prípadne pigmentami nachádzajúcimi sa v tabaku.

Domáce bielenie pomocou nosičov

Prebieha tak, že sa pacientovi v ambulancii urobia odtlačky zubov na základe, ktorých sa zhotovujú nosiče, kam si pacient aplikuje bieliaci gél. Bielenie trvá cca 2-3 týždne.

Devitálne (vnútorné) bielenie mŕtvych zubov

Po zaplnení koreňového kanálika si lekár vytvorí v zube v úrovni nad ďasnom malú dutinu. Do nej aplikuje prostriedok na báze peroxidu. Dno dutiny zaistí cementom. Bieliaci prostriedok prekryje výplňou a necha ho v zube pôsobiť aj niekoľko dní. Zvyčajne sa bieliaca zmes v zube aspoň raz vymení, aby bol dosiahnutý požadovaný odtieň. Počet návštev závisí individuálne od intenzity sfarbenia zuba a od požadovaného odtieňa zubu

Estetické kamienky na zuby

Adaptujú sa na prednú plôšku frontálnych zubov. bez akejkoľvek nutnej preparácie. Plôška, na ktorú adaptujeme kamienok sa vypieskuje, čím sa zdrsní povrch zuba a potom sa štandartným postupom vsadí do bielej plomby.

Sklenené čapy

Dostavba zlomených zubov pomocou sklenených čapov. Čapy zo sklenených vláken sa svojou elasticitou podobajú dentínu a preto v porovnaní s kovovými či keramickými je menšie riziko fraktúr koreňa.

Sklenené vlákna

Moderná stomatológia ponúka aj iné šetrňejšie riešenia malých medzier v chrupe. Ide o domodelovanie chýbajúceho zuba pomocou bielej výplne, ktorá sa zhotovuje na konštrukciu zo sklenených vláken. Indikácie sú limitované len náhradou 1 zuba..

Protetická stomatológia

Fixné náhrady (korunky a mostíky)

Stomatológia napreduje a v súčastnosti ani strata jedného alebo viacerých zubov nepredstavuje neriešiteľný problém. Hlavnou úlohou tohto ošetrenia je nahradiť chýbajúce zuby prípadne celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta. Takisto nastupuje toto ošetrenie do popredia aj vtedy ak zub je deštruovaný kazom natoľko, že ho nemožno rekonštruovať výplňou.

Snímatelné náhrady (protézy)

Snímateľné náhrady prichádzajú do úvahy vtedy ak nastala väčšia alebo úplná strata zubov.

Rozlišujeme:

 • čiastočne snímateľné: ak sa v ústach ešte nachádzajú zbytkové zuby o ktoré sa náhrada opiera
 • totálne: kedy pacient prišiel už o všetky zuby

Estetické fazety

Túžite po žiarivom úsmeve a zároveň chcete byť maximálne šetrný voči svojim zubom? Máme pre vás riešenie.- fazety predstavujú minimálne invazívne ošetrenie. Aplikujú sa len na prednú plôšku zuba po predchádzajúcom bezbolestnom a veľmi jemnom obrúsení zuba. Fazety dokážu zakryť ako farebnú tak aj tvarovú nedokonalosť vášho zuba.

Chrániče a ochranné fólie na zuby

Zhotovujú sa na základe odtlačkov zubov pacienta v ordinácii. Chránič je pružný predmet, ktorý sa nasadzuje na zuby (najčastejšie horné) a účinne chráni zuby, mäkké tkanivá a nepriamo čeľustnú kosť. Používajú sa aj pri škrípaní zubov.

Chirurgická stomatológia

Poskytujeme:

 • extrakcie trvalých zubov
 • extrakcie mliečnych zubov
 • dekapsulácia (zubov múdrosti)
 • frenulektómia (preťatie uzdičky)

Všetky tieto zákroky sa vykonávajú v lokálnej anestézii (znecitlivení) a sú bezbolestné. Každému zákroku predchádza konzultácia o probléme, objasnenie problematiky pacientovi, popis výkonu, jeho trvanie a doba hojenia atď.

Ošetrenie detí

Poskytujeme:

 • vstupné prehliadky
 • preventívne prehliadky
 • plombovanie mliečnych aj trvalých zubov
 • extrakcie mliečnych zubov
 • pečatenie(lakovanie) zubov
 • fluoridácia mliečnych aj trvalých zubov
 • inštruktáž a nácvik ústnej hygieny
 • poskytovanie rád o vhodnom stravovaní

RTG a RVG pracovisko

V našej ambulancii je súčasťou diagnostického príslušenstva. Vďaka nej vieme pacientom ukázať stav chrupu, poukázať na jednotlivé kazy, prípadne nedpstatky ústnej hygieny. Je to vynikajúci motivačný prostriedok pre pacienta.

CEREC SYSTÉM

Doslova na počkanie

 • Keramické výplne
 • Keramické korunky
 • Keramické mostíky
 • Keramické fazety
 • Žiadne odtlačky
 • Žiadny dávivý reflex
 1. krok  – Digitálny sken – Lekár po obrúsení zuby oskenuje digitálnou kamerou, čiže nerobia sa žiadne odtlačky, pri ktorých pacientov často napínalo.
 2. krok – Dizajn – Po oskenovaní pošle signál do PC, kde nasleduje dizajn práce. Doktor si navrhne dizajn budúcej keramickej práce.
 3. krok – Frézovanie – Po dizajne keramicke práce sa signál odošle do frézy, ktorá presne na základe návrhu vyfrézuje z keramického bloku budúcu korunku.
 4. krok – Vypaľovanie – Na záver sa keramická práca vypáli v peci pri vysokej teplote.

Laser Pracovisko

 • Liečba herpsov, áft
 • Ošeternie zápalu ďasien
 • Dezinfekcia a čistenie parod. vačkov
 • Zastavenie krvácania
 • Ošetrenie citlivých krčkov
 • Dezinfekcia koreňových kanálikov
 • Frenulektómia – odstránenie uzdičky
 • Odkrytie časti neprerez. zubov múdrosti
 • Odstránenie bolesti po vytiahnutí zuba