Od začiatku činnosti našej ambulancie sme sa snažili o vysokú kvalitu našich služieb. Boli sme si vedomí toho, že žiaden náš zásah do chrupu nevyvoláva slastné pocity, či dobrú náladu. Naopak: pacienti vnímajú každý stomatologický zákrok ako nepríjemnú vec. Preto vstupujú do ambulancie zubára s obavami a niektorí i v strese. Tieto negatívne postoje sa snažíme eliminovať. Preto už v januári roku 2000 sme prijali krédo ambulancie, ktorého sa držíme doposiaľ. Je vyjadrené jednoduchou vetou: “So strachom k nám – s úsmevom od nás.”.

Profesionalita personálu, kvalita materiálov, vytvorenie pozitívneho prístupu k zákroku, neustále zdokonaľovanie odbornosti, tvoria spolu kvalitu služby. Dnes je všeobecne známa medzinárodná norma ISO 9001 s názvom Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. pre kvalitu výroby alebo poskytovania služby. Norma ISO 9001 určuje zásady pre výrobcu alebo poskytovateľa služby, ktorých hlavným cieľom je spokojný zákazník, v našom prípade pacient. Keď poskytovateľ služby požiadavky normy plní, môže získať certifikát na systém kvality.

Naša ambulancia sa pýši tým, že je prvým zdravotníckym zariadením na Slovensku, ktoré už v auguste roku 2000 získalo certifikát na systém kvality podľa normy ISO 9001. Po náročnom audite certifikát udelila svetoznáma švajčiarska certifikačná organizácia Société Generale de Surveillance, ktoré má sídlo v Ženeve. Aby systém kvality a starostlivosť o pacientov – klientov neklesla na nižšiu úroveň, audity sú uskutočňované každoročne. Od doby udelenia certifikátu sme obhájili kvalitu našej práce už desaťkrát. Systém kvality uplatňujeme i po rozšírení našej ambulancie o ďalšie kreslo a premenovaní našej ambulancie na R+R DENTAL OFFICE.

Snažíme sa, aby sme neustále napĺňali krédo firmy. Kupujeme najkvalitnejšie materiály, snažíme sa o bezbolestné zákroky, modernizujeme vybavenie a čo je najdôležitejšie, uplatňujeme jedny z hlavných zásad riadenia kvality: orientáciu na zákazníka a princíp trvalého zlepšovania.